Ízlelő Étterem -  Veszprém

Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

Az Ízlelő étterem, és annak internetes felületét (A www.izlelo.com, a továbbiakban: „Honlap” vagy „Webhely”) szolgáltató és üzemeltető Self Service Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 2175/4. hrsz. , cégjegyzékszám: 19–09–506651, a továbbiakban: „Ízlelő étterem”) nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy internetes felületünkre látogatók (a továbbiakban: Látogatók) adataikat biztonságban tudhassák.

Törekszünk arra, hogy a Látógatók számára közérthető információt nyújtsuk, hogy hogyan, milyen céllal gyűjtünk adatokat, illetve használjuk-, adjuk át-, továbbítjuk és tároljuk azokat.

Jelen Adatvédelmi irányelvek érvényessége nem függ attól, hogy ön számítógép, mobiltelefon, táblagép, TV, háztartási készülék vagy egyéb okoseszköz használatával fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz.

Az Ízlelő étterem által üzemeltetett Honlapot bármely Felhasználó a jelen tájékoztatóban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna.

A természetes személyek és azok személyes adataik kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében az alábbiakban összegezzük Adatvédelmi irányelveink legfontosabb elemeit.

Tehát az Általános adatvédelmi rendelet azaz „GDPR” (General Data Protection Regulation), mely szabályozza az ön által velünk megosztott személyes adatok kezelését és felhasználását. A GDPR felülírja az eddig hazánkban hatályos adatvédelmi szabályok egyes elemeit és egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési szabályait. Célja, hogy ön nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson a személyes adatainak gyűjtése, tárolása, megosztása és felhasználása felett.

Hatály

Érvényes: 2018. május 25-től

Az Ízlelő étterem, azaz a www.izlelo.com, (a továbbiakban: „Honlap”) név alatt elérhető internetes oldalakat a Self Service Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 2175/4. hrsz. , cégjegyzékszám: 19–09–506651, a továbbiakban: „Ízlelő étterem”) üzemelteti és szolgáltatja.

A Szolgáltató a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar és uniós jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire.

Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át Adatvédelmi tájékoztatónkat és az általunk rendelkezésre bocsátott kiegészítő irányelveket, mivel ezek a dokumentumok információkkal szolgálnak személyes adatai kezelésének módjáról Szolgáltatásaink használata során! Ezen a címen az mindig a legfrissebb verziója található meg Adatvédelmi irányelveinknek, melyet szükség szerint frissítünk és kizárólag ezen az oldalon teszünk közzé.

Az Ízlelő étterem által gyűjtött adatok

A Honlap -és a futtató számítástechnikai rendszer-, nem gyűjt, nem tárol személyes adatokat, adat megadás vagy kezelés nem történik semilyen formában. A honlapon lévő bármely szolgáltatás, információ elérhető adatok megadása nélkül.

Egyes további -offline- szolgáltatások igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség lehet. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulását, mely bármikor visszavonható. A személyes adatok felhasználása minden esetben az érintettnek a szolgáltatás megrendelésekor tett írásbeli nyilatkozatán alapul.

Az ön által közvetlenül megadott adatok

A Honlapon nem történik adatok megadása, tárolása.

Automatikus adatgyűjtés

Az ön által megadott adatokon túl az eszközén működő szoftver (Honlap) segítségével vagy egyéb módon adatokat gyűjthetünk arról, hogy miként használja Szolgáltatásainkat. 

Jelenleg a Honlap által automatikus adatgyűjtés, tárolás nem történik.

Látogatottsági statisztika a Honlap által nincs használatban, a tárhely szolgáltató alkalmazhat anoním látogatottsági statisztikai rendszert. Lásd: Cookie-k.

Külső forrásokból kapott adatok

Hozzájuthatunk önnel kapcsolatos adatokhoz nyilvánosan és kereskedelmileg elérhető forrásokból (amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik), és egyesíthetjük ezeket az adatokat az öntől és önről begyűjtött egyéb adatokkal. Külső közösségi hálózati szolgáltatásoktól is kaphatunk önről adatokat, amennyiben ilyen szolgáltatással kapcsolódik.

Cookie-k

A cookie-k számítógépen, tableten, mobiltelefonon, televízió készüléken vagy egyéb eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az eszközön azokat elhelyező program számára az eszköze felismerését, az eszközzel, vagy azon végzett beállításokat a különféle webhelyeken, szolgáltatásokban, eszközökön és/vagy böngészőkapcsolatokban.

A cookie-k számos hasznos célra használhatók, például megjegyezhetik bejelentkezési, hitelesítő adatait, így nem kell azokat minden alkalommal megadnia a szolgáltatásba történő bejelentkezéshez.

A honlap jelenleg nem használ tevőlegesen látogatottsági statisztikát sem a nyilvánosan publikált adattartalmak megtekintése során.

A Honlapot kiszolgáltató szerver szolgáltató statisztikai adatok készítéséhez gyűjthet anoním látogatottsági statisztikai adatokat, személyes adatok gyűjtése nélkül. A Honlap mint a szerver kiszolgálót, mint az alábbi adatfeldolgozó veszi igénybe:

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház)

Kapcsolatfelvétel

Konkrét kérdéseivel az alábbi elérhetőségeinken fordulhat hozzánk, mint európai uniós adatkezelőhöz:

Self Service Kft.
Székhely és postacím: 8200 Veszprém, Házgyári út 2175/4. hrsz.
Cégjegyzékszám: 19–09–506651
Adószám: 12920651–2-19

E-mailben a következő címen is felveheti velünk a kapcsolatot: izlelo@izlelo.com

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése sérti az alkalmazandó jogot, értesítheti a megfelelő felügyelő hatóságot. Az EU valamennyi felügyelő hatóságának elérhetőségi és egyéb adatai az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080


Étkezési jegy?
Nálunk egyre megy!

Szíves figyelmetekbe ajánljuk, hogy egyaránt elfogadjuk a jelenleg piacon található összes -Sodexho, az Accor services és a Chéque Déjeuner- étkezési utalványt, és ezen túlmenően hamarosan fizetni lehet nálunk az Erzsében kártyával és mindhárom bank SZÉP (Széchenyi Pihenőkártya) kártyájával (terminál kiépítés alatt)